Współpraca międzypowiatowa

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: poniedziałek, 29, lipiec 2013 13:03
Super User
Odsłony: 414

Współpraca międzypowiatowa - aktywizacja ekonomiczna i polityka prorodzinna

List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między Powiatem Wołomińskim a Powiatem Nyskim podpisali Starosta Wołomiński Piotr Uściński i Starosta Nyski Adam Fujarczuk. Polityka prorodzinna, kultura, turystyka, edukacja i promocja dziedzictwa kulturowego oraz historycznego, a także przedsięwzięcia mające na celu tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców to cele i działania jakie stawiają przed sobą powiatowi samorządowcy.

Sygnatariusze Listu za szczególnie ważne uważają wyzwania związane z polityką prorodzinną, której celem powinno być tworzenie odpowiednich warunków dla wspierania rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych oraz sukcesywne polepszanie warunków społecznych, kulturowych i ekonomicznych rodzin. Tutaj będą wykorzystywane doświadczenia z powiatu wołomińskiego związane z naszym programem prorodzinnym www.TAKrodzina.pl (wcześniej pisaliśmy o tym: „Wymiana sprawdzonych doświadczeń”.

W dokumencie podkreślana jest waga edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży z uwzględnieniem w tym procesie dziedzictwa kulturowego i historycznego obu powiatów.

Przedstawiciele powiatów uważają także za niezbędne podejmowanie działań, które mają na celu aktywizację społeczną i ekonomiczną mieszkańców Powiatu Wołomińskiego i Nyskiego. O "Nyskim sposobie na bezrobocie" pisze na pierwszej stronie Rzeczpospolita (24.07.2013). Wg gazety powiat nyski od stycznia skutecznie walczy z fikcyjnym bezrobociem. Jak wynika ze sprawozdania z wykonania pilotażowego programu powszechnych robót publicznych, do którego dotarła "Rz", spowodował on największy w Polsce spadek liczby osób bez pracy.

W spotkaniu, przy podpisaniu listu intencyjnego, uczestniczyli oprócz Starosty Piotra Uścińskiego i , Starosta Adama Fujarczuka, także Przewodniczący Rady Powiatu w Wołominie Paweł Solis, Dyrektor PUP w Wołominie Jolanta Tlaga, Burmistrz Ząbek Robert Perkowski, Wiceburmistrz Ząbek Artur Murawski, a ze strony powiatu Nyskiego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Kordian Kolbiarz oraz Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Staroście Nyskim Mariusz Nasiborski.

 

Piotr Kaczorek , Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego
 
Data umieszczenia: 29.07.2013 r.