Rodzina dobro wspólne

Kategoria: O programie
Opublikowano: wtorek, 02, kwiecień 2013 16:24
Super User
Odsłony: 7182

W Polsce mamy obecnie do czynienia z kryzysem rodziny i związanym z tym niskim przyrostem naturalnym. Wpływ na to mają różnorodne czynniki. Obok trudnej sytuacji ekonomicznej, która determinuje często niechęć do zakładania rodziny i posiadania dzieci oraz niewystarczających działań w zakresie wsparcia rodzin w Polsce, należy również wymienić uwarunkowania społeczne i socjologiczne. Rodzina przestaje być postrzegana jako środowisko umożliwiające realizację własnych potrzeb i ambicji, dające poczucie bliskości, zaufania i wsparcia. Zakładanie rodziny i posiadanie dzieci utożsamiane jest z obciążeniami i szeregiem niekończących się obowiązków, będących w sprzeczności z możliwością samorealizacji, osiąganiem sukcesów i poczuciem satysfakcji jednostki. Wizerunek osoby odnoszącej sukcesy i zadowolonej z życia, kreowany w szczególności przez media, to wizerunek osoby młodej i samotnej, która jest dobrze sytuowana i nie jest ograniczana przez żadne zobowiązania. 


Tymczasem rodzina jest fundamentem życia społecznego, szczególnym i przyjaznym środowiskiem, w którym jednostka realizuje najpełniej swoje potrzeby. Rodzina tworzy wspólnotę, w której kształtują się wartości, przekazywane są tradycje oraz buduje się pojęcie jedności i dbałości o wspólne dobro. Jest też miejscem wychowania do nowoczesnej i odpowiedzialnej demokracji. Prawidłowo funkcjonująca rodzina, otoczona wsparciem w sytuacjach trudnych, daje gwarancje wychowania przyszłych pokoleń, które w sposób aktywny będą miały wpływ na przyszły rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Dlatego też Powiat Wołomiński, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, przystępuje do realizowania polityki prorodzinnej, rozumianej jako stwarzanie odpowiednich warunków, a także podejmowanie różnorodnych działań mających na celu wszechstronne wsparcie rodzin mieszkających na terenie Powiatu Wołomińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Dotyczy to inicjatyw mających na celu wzrost społecznej świadomości roli trwałego małżeństwa i rodziny oraz jego wpływu na rozwój społeczeństwa, jak również kształtowania i promowania pozytywnego wizerunku rodziny, przede wszystkim rodziny wielodzietnej.


Powiatowy program polityki prorodzinnej ma na celu podkreślenie i uświadomienie jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywa rodzina i sukcesywne polepszanie warunków społecznych, kulturowych i ekonomicznych dla rodzin mieszkających na terenie Powiatu Wołomińskiego. Ważną przesłanką projektu jest odejście od rozumienia polityki rodzinnej jako sektora polityki socjalnej państwa, a zwrócenie uwagi na warunki rozwoju rodziny.