Strona główna


Szanowni Państwo,

Mając na celu dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny, Starostwo Powiatowe w Wołominie przystąpiło do opracowania wieloletniego Programu Polityki Prorodzinnej na terenie naszego powiatu, pod nazwą „TAKrodzina.pl”

Na łamach serwisu www.takrodzina.pl będziemy prezentować szczegółowe informacje dotyczące postępów prac nad programem, jego założeń, oraz możliwości udzielania konkretnego wsparcia dla rodzin.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się z nami Waszymi uwagami, pomysłami i oczekiwaniami - będą one dla nas pomocne zarówno podczas tworzenia, jak i stałego rozwijania oraz udoskonalania programu.

Starostwo Powiatowe w WołominieStan projektu na dzień 1 października 2012 r.:

  • Rada Powiatu przyjęła Program Polityki Prorodzinnej, zmieniony na podstawie wyników Konsultacji Społecznych.:

    Program Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim - wersja ostateczna
    Data zatwierdzenia programu przez Radę Powiatu: 27 września 2012 r.

  • Publikacja Raportu podsumowującego Konsultacje Społeczne na stronie BIP Powiatu Wołomińskiego:

    Raport podsumowujący Konsultacje Społeczne Programu Polityki Prorodzinnej
    Data publikacji raportu: 12 września 2012 r.