Polityka prorodzinna „na warsztacie”

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: niedziela, 19, maj 2013 15:56
Super User
Odsłony: 799

Spotkanie warsztatowe dotyczącego opracowania powiatowego programu Polityki prorodzinnej odbyło się w Wołominie. Na zaproszenie Starosty wzięli w nim udział fachowcy i przedstawiciele instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny. 

Z inicjatywy Piotra Uścińskiego Starosty Wołomińskiego, 12 lipca br., doszło do spotkania warsztatowego dotyczącego opracowania programu polityki prorodzinnej dla Powiatu Wołomińskiego. W spotkaniu wzięło udział blisko 20 osób m.in. Lidia Ułanowska - Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Teresa Kapela - Wiceprezes Związku Dużych Rodzin „3plus”, Paweł Woliński z Fundacji Mamy i Taty, Jacek Molicki Przewodniczący Koła Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Magdalena Ruszkowska -Cieślak z Fundacji Habitat for Humanity Poland , Andrzej Kołaczek z inicjatywy Kibicuj Rodzinie, Anna Szyszkowska ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Ad Futurum oraz Maciej Burakowski -Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie wraz ze swoim Zastępcą Agatą Żędzian, Jolanta Tlaga - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, Sylwia Matusiak - Radna Powiatu Wołomińskiego.

Wcześniej, na wniosek Sylwii Matusiak i Marty Rajchert, radnych Prawa i Sprawiedliwości, na rada powiatu zobligowała zarząd do stworzenia powiatowego programu polityki prorodzinnej. Opracowany przez starostwo wołomińskie program będzie zawierać zasady wsparcia rodzin, szczególnie wielodzietnych. Radni jednogłośnie przyjęli odpowiednią uchwałę.

Pomysł Starostwa na utworzenie programu to zaangażowanie jak najszerszego grona fachowców, ale także mieszkańców powiatu wołomińskiego, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz samorządów naszego powiatu. Stąd to spotkanie. Po wysłuchaniu wprowadzenia Starosty Piotra Uścińskiego, uczestnicy zapoznali się prezentacjami „Czym jest i czym może być polityka rodzinna” przygotowaną przez Teresę Kapelę oraz ''Wizerunek społeczny rodziny - diagnoza na dzisiaj, wizje przyszłości'' szczegółowo omówioną przez Pawła Wolińskiego. Później przez kilka godzin trwała dyskusja i praca zespołowa nad założeniami programu polityki prorodzinnej dla Powiatu Wołomińskiego. Wyłonił się już pewien konsensus, konkretne rozwiązania poddano wstępnej analizie. Program, który wkrótce powstanie, zostanie poddany dalszym konsultacjom społecznym. 

Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy Starostwa
 
Data umieszczenia: 16.07.2012 r.