Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: poniedziałek, 20, maj 2013 20:14
Super User
Odsłony: 617
Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl to konkretne korzyści dla rodzin wielodzietnych . Każda gmina i każde miasto powiatu będzie mogło przystąpić do programu. „Projekt Powiatowej Karty Rodziny spotkał się z dobrym przyjęciem burmistrzów i wójtów ” powiedział starosta Piotr Uściński po spotkaniu z samorządowcami. 

Przygotowana przez Starostwo dokumentacja z założeniami Karty Rodziny trafi do wszystkich samorządów i pod obrady sesji Rady Powiatu Wołomińskiego. 

Wczorajsze (13.11) robocze spotkanie Starosty Piotra Uścińskiego z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin naszego powiatu zostało poświęcone konkretnym działaniom w ramach powiatowego programu prorodzinnego TAKrodzina.pl, a głównie wprowadzeniu oczekiwanej przez wielu mieszkańców Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, skierowanej do rodzin wielodzietnych. 

O szczegółach tego przedsięwzięcia opowiedział Naczelnik Wydziału Obsługi Zarządu Tomasz Szczegielniak, który uczestniczył w powstawaniu jego założeń oraz nadzorował proces tworzenia projektów i procedur.

Do wszystkich miast i gmin Starostwo przekaże komplet dokumentacji, która ma umożliwić przystąpienie poszczególnych samorządów do projektu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. 

„To ważne i potrzebne działanie dla dobra wielu rodzin wielodzietnych, tysięcy naszych mieszkańców. Już na najbliższej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego zajmiemy się uchwałami wprowadzającymi projekt w życie ” mówi o Powiatowej Karcie Rodziny Paweł Solis, przewodniczący rady powiatu. 

Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl jest skierowana do rodzin wielodzietnych (w tym do rodzin zastępczych) - wychowujących troje i więcej dzieci. 

Nasza Karta Rodziny będzie uprawniała m.in. do korzystania z różnorodnych udogodnień i zniżek w odpłatności za usługi oferowane przez podmioty wspierające w ten sposób rodziny wielodzietne : powiat wołomiński, gminy (które przystąpią do programu) oraz inne podmioty, takie jak domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji. Do programu będą mogły przystępować także firmy prywatne. 

Ważnym elementem wsparcia rodziny wielodzietnej będzie system zwrotu części kosztów zakupu biletu imiennego (okresowego autobusowego lub kolejowego) na dojazd do pracy lub szkoły. System będzie obejmował nie tylko dzieci, ale także rodziców. 

Powiat Wołomiński będzie udzielał gminom specjalnych finansowych dotacji na wprowadzenie przez nie systemu zniżek i ulg. 

Szczegóły programu m.in. tego kto i jak może otrzymać Powiatową Kartę Rodziny TAKrodzina.pl , które gminy i instytucje przystąpiły do programu, rodzaj i wielkość zniżek i ulg, już wkrótce. 

Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy Starostwa
 
Data umieszczenia: 14.11.2012 r.