Ważne decyzje na sesji Rady Powiatu

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: wtorek, 21, maj 2013 08:09
Super User
Odsłony: 396
Dokładnie tak jak zapowiadaliśmy, na obrady listopadowej sesji Rady Powiatu trafiło porozumienie w sprawie wykonania przez powiat wołomiński i gminę Wołomin projektu nowej drogi 635 do węzła Wołomina na tzw. obwodnicy Marek. Przyjęto program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, zapewniającej konkretne korzyści dla rodzin wielodzietnych. Uhonorowano znanych mieszkańców powiatu: sportowca-nestora i „pierwszego rycerza Ziemi wołomińskiej” . 

Na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Rada Powiatu wyraziła uchwałą zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Gminą Wołomin, a Województwem Mazowieckim w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8.

Dla powodzenia tego zamierzenia inwestorskiego konieczne jest wybudowanie drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8. Budowa tego odcinka drogi 635 należy do zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ponieważ jego powstanie będzie miało ogromne znaczenie dla rozwoju naszego powiatu, a szczególnie Wołomina podjęliśmy działania, aby ta konkretna budowa została uwzględniona w najbliższych planach inwestycyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego 

W wyniku prowadzonych negocjacji z przedstawicielami Zarządu Województwa Mazowieckiego - Urzędu Marszałkowskiego ustalono, że dla sprawnej realizacji inwestycji Powiat Wołomiński wraz miastem Wołomin wykonają m.in. pełną dokumentację projektową, wykonawczą, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną. Na nas spoczywało będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii i uzgodnień, w tym pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Droga do podpisania porozumienia i dalszej realizacji tej strategicznej dla powiatu wołomińskiego inwestycji jest ze strony Starostwa otwarta. Czekamy na decyzje Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Na wniosek radnych Marty Rajchert i Sylwii Matusiak, Rada Powiatu Wołomińskiego przyjęła stanowisko w sprawie natężenia ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto Marki, zwracając się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z apelem o wprowadzenie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 16 ton przejeżdżających przez miasto Marki w godzinach szczytu, tj. 6.00-10.00 oraz 14.00-20.00. W uchwale zwrócono uwagę, że znaczny i głównie tranzytowy ruch takich pojazdów jest problemem nie tylko dla kierowców, ale również dla mieszkańców miasta. Ogromne korki spowodowane ruchem tranzytowym paraliżują to miasto przez cały dzień, utrudniając tym samym mieszkańcom Marek, a także mieszkańcom gmin sąsiadujących codzienny dojazd do pracy, szkoły czy lekarza.

Za zgodą radnych Starostwo wprowadzi Powiatową Kartę Rodziny. Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl to konkretne korzyści dla rodzin wielodzietnych. Przygotowana przez Starostwo dokumentacja z założeniami Karty Rodziny trafi do wszystkich samorządów. Powiat Wołomiński będzie udzielał gminom specjalnych finansowych dotacji na wprowadzenie przez nie systemu zniżek i ulg.

Początek sesji rady to dwie miłe uroczystości – uhonorowanie znanych mieszkańców powiatu – sportowca i organizatora wydarzeń historycznych. Starosta Piotr Uściński wręczył dyplom uznania wołomińskiemu nestorowi biegaczy P. Eugeniuszowi Dembińskiemu za zdobycie dwóch złotych medali na XXII Mistrzostwach Polski Weteranów w Lekkoatletyce. Nieukrywający zaskoczenia, obecny na sali z racji uczestnictwa w sesji, radny Andrzej Michalik otrzymał z rąk starosty dyplom za szczególne zasługi dla zachowania polskiego dziedzictwa narodowego podpisany przez Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego . 

Piotr Kaczorek, Rzecznik Starostwa Powiatowego w Wołominie 
 
Data umieszczenia: 30.11.2012 r.