O TAKrodzina.pl w Senacie

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: wtorek, 21, maj 2013 08:16
Super User
Odsłony: 396
Dzisiaj w Senacie odbywa się konferencja „Bariery ograniczające dzietność w Polsce”. Do udziału w panelu „Rodzina w polityce samorządowej” został zaproszony Piotr Uściński, starosta wołomiński. Powstało „Forum samorządowe na rzecz rodziny”. 

Starosta przybliżył uczestnikom konferencji założenia powiatowego programu prorodzinnego TAKrodzina.pl i możliwości wprowadzenia oczekiwanej przez wielu mieszkańców Powiatowej Karty Rodziny skierowanej do rodzin wielodzietnych.

„To znakomita okazja dla promowania postaw i całych programów prorodzinnych. Właśnie zawiązaliśmy z obecnymi w senacie samorządowcami „Forum samorządowe na rzecz rodziny”. Będziemy razem działać i lobbować w zakresie polityki prorodzinnej u decydentów, w parlamencie, wymieniać doświadczenia i wprowadzać nowe pomysły” - mówi starosta Piotr Uściński. 

Obrady prowadził Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu. Pierwsza cześć konferencji udziałem ekspertów m.in. prof. Krzysztof Rybińskiego i prof. Ireny E. Kotowskiej, była poświęcona diagnozie barier dzietności oraz zarysowaniu mechanizmów wspierających rodziny. O płatnych urlopach wychowawczych jako instrumencie wspierającym rodziny z dziećmi mówił mec. Michał Czarnik, ekspert Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Wykład „Inwestycja Państwa w kapitał ludzki” wygłosił dr Stanisław Kluza ze Szkoły Głównej Handlowej. 

Następnie uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z samorządowymi strategiami i narzędziami wspierania rodzin. Plusy i minusy lokalnej polityki rodzinnej przedstawiła prof. Bożena Balcerzak-Paradowska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W tej części konferencji był czas na opis naszego programu TAKrodzina.pl 

W ostatniej części konferencji parlamentarzyści oraz przedstawiciele rządu, Prezydenta RP, organizacji obywatelskich i Kościoła będą dyskutować nad rekomendacjami dla polskiej polityki rodzinnej. Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka oraz kardynał Kazimierz Nycz.

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Fundacją Energia dla Europy i ObserwatoriumRodzinne.pl.

Piotr Kaczorek, Rzecznik Starostwa wołomińskiego 
 
Data umieszczenia: 05.12.2012 r.