Robocze spotkanie z burmistrzami i wójtami

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: wtorek, 21, maj 2013 09:02
Super User
Odsłony: 422
Wprowadzenie Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, możliwości prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych w Powiecie Wołomińskim oraz harmonogram inwestycji starostwa na bieżący rok – główne tematy to roboczego spotkania Starosty Piotra Uścińskiego z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin naszego powiatu. 

Kolejne robocze spotkanie (18.04) przedstawicieli władz samorządowych zostało poświęcone m.in. konkretnym działaniom w ramach powiatowego programu prorodzinnego TAKrodzina.pl, a głównie wprowadzeniu oczekiwanej przez wielu mieszkańców Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, skierowanej do rodzin wielodzietnych. Do wszystkich miast i gmin Starostwo przekazało komplet dokumentacji umożliwiającej przystąpienie poszczególnych samorządów do projektu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. Deklaracje przystąpienia do programu złożyły już Wołomin, Ząbki, Zielonka i Poświętne. Wkrótce system karty TAKrodzina.pl zacznie funkcjonować. Zawnioskowano do starostwa o dotacje na blisko 220 tys zł. na wprowadzenie różnorodnych zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jolanta Tlaga omówiła możliwości prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych w Powiecie Wołomińskim. Kierujący Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa Starostwa przedstawili burmistrzom i wójtom harmonogram inwencji starostwa na bieżący rok na terenie całego powiatu wołomińskiego. Przekazali informacje o terminach, zakresach prac , tak aby w pełni skoordynować zaplanowane już prace starostwa z ewentualnymi planami gmin w tym zakresie.

Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy Starostwa 
 
Data umieszczenia: 19.04.2013 r.