Takiej Konferencji jeszcze nie było!

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: poniedziałek, 16, wrzesień 2013 11:27
Super User
Odsłony: 617

Ponad 200 osób wzięło udział w Ogólnopolskiej Konferencji "W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny", która została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz szkołę ANIMUS z Kobyłki.

Spotkanie odbyło się 7 września w ZS w Zielonce. W Konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i wychowawcy, katecheci, pedagodzy, psycholodzy, rodzice, duchowni i świeccy z różnych części Polski.

- Cieszę się, że tak dużo osób uczestniczy w tym dzisiejszym spotkaniu. To znaczy, że nie jesteśmy obojętni wobec tego, co próbuje się nam narzucić. Musimy wziąć ważne sprawy w swoje ręce. Powrót do tradycyjnego rozumienia pojęcia RODZINA powinien być obecnie naszym priorytetem, od tego bowiem zależy przyszłość naszych dzieci i całego polskiego społeczeństwa – podkreślił w swoim powitaniu starosta wołomiński Piotr Uściński.

Prelegentami na Konferencji byli: prof. dr hab. Krystyna Czuba (UKSW w Warszawie), prof. dr hab. Maria Ryś (UKSW w Warszawie), dr inż. Antoni Zięba (Politechnika Krakowska, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka), inż. Piotr Zajkowski (Politechnika Białostocka), Katarzyna Stępkowska (UKSW w Warszawie), Małgorzata Walaszczyk (Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna w Warszawie), Artur Kołaczek (Fundacja „Kibicuj Rodzinie”).

Podczas spotkania omówione zostały zagrożenia, jakie niesie za sobą ideologia „gender”, docierająca poprzez różnorodne przekazy do szkół i do uczniów, kształtująca postawy wrogie powszechnie dotychczas akceptowanej cywilizacji chrześcijańskiej. Mówiono o skutkach seksualizacji przestrzeni publicznej, uzależnieniu od pornografii, skutecznej komunikacji w rodzinie oraz przekazach medialnych.

- W mediach pojawiają się głosy, że w polskiej szkole nie ma edukacji seksualnej i ma to powodować negatywne skutki dla młodzieży. Tymczasem w polskiej szkole jest edukacja seksualna, i co więcej, przynosi dużo lepsze efekty niż zalecana przez niektórych szwedzka czy brytyjska - mówił dr Antoni Zięba. - Polskie wychowanie do życia w rodzinie jest typem A edukacji seksualnej – wg wytycznych Amerykańskiej Akademii Pediatrii, czyli wychowaniem do czystości (abstynencji seksualnej), bez propagowania antykoncepcji. Model szwedzki czy brytyjski opiera się na promocji i rozdawnictwie antykoncepcji młodym ludziom, już od 11. roku życia, oraz umożliwianiu im aborcji bez wiedzy rodziców. Po latach takiej edukacji i wydaniu na nią wielkich środków widać, że nie jest ona skuteczna. Widać, że w Polsce na tle Szwecji i Wielkiej Brytanii obserwujemy: najniższą liczbę zajść w ciążę na 1000 nastolatek, najniższą liczbę aborcji na 1000 nastolatek, najniższe wskaźniki przypadków chorób przenoszonych drogą płciową.

Katarzyna Stępkowska, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i laureatka Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówiła natomiast: Ośrodki terapeutyczne dostrzegają progresję występowania uzależnień od zachowań seksualnych. Jednak zaburzenia w sferze intymnej pozostają często ukrywane - łatwiej przyznać się do uzależnienia od alkoholu niż do uzależnienia od seksu czy pornografii. Człowiek często podejmuje leczenie dopiero w sytuacji kryzysowej - np. kiedy pojawia się groźba rozpadu małżeństwa czy kiedy dojdzie do zarażenia bliskiej osoby chorobą weneryczną. Zjawisko uzależnienia od pornografii i cyberseksu dotyczy coraz większej grupy osób i to coraz młodszych. Świat wirtualny daje poczucie anonimowości, co ułatwia podejmowanie zachowań seksualnych online, ponadto daje możliwość odgrywania bez żadnych konsekwencji zachowań seksualnych według swoich wyobrażeń czy zachcianek, czasami patologicznych, zakazanych prawem.

Podczas spotkania rozmawiano nad możliwościami pozytywnego oddziaływania na młodych ludzi i nad kształtowaniem ich postaw zgodnych z prawem naturalnym, zapewniającym prawidłowy i stabilny rozwój, oparty na wartościach.

- Tylko normalna rodzina, złożona z mamy, taty i dzieci może być fundamentem zdrowego społeczeństwa i źródłem szczęścia zarówno dla nas samych, jak i dla całego narodu – mówiła Katarzyna Krawczyk, psycholog i założyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Animus”.

Na Konferencji nastąpiło również podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Zespołem Szkół w Zielonce.

Konferencja trwała dłużej niż zakładali organizatorzy. Pytań do prelegentów było mnóstwo. Tematyka spotkania była na tyle ciekawa, iż mimo sobotniego popołudnia, większość z uczestników została do końca.

Katarzyna Pazio
Wdział Edukacji, Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Wołominie

Data umieszczenia: 11.09.2013 r.