O TAKrodzina.pl w MPiPS

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: piątek, 20, wrzesień 2013 11:01
Super User
Odsłony: 438

Na spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconemu wymianie doświadczeń i planów działań podejmowanych w odniesieniu do rodzin wielodzietnych Starosta Piotr Uściński był jedynym przedstawicielem ze szczebla powiatu. Informacje o programie TAKrodzina.pl znalazły się w ogólnopolskim poradniku „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?” 

18 września 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Starosta Piotr Uściński jako jedyny przedstawiciel powiatu, uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli samorządów wprowadzających Kartę Dużych Rodzin, któremu przewodniczył wiceminister Radosław Mleczko. Byli  także przedstawiciele miast Lublina i  Grodziska Mazowieckiego oraz województw: małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Dyskutowano nad możliwościami wprowadzenia Kart Dużej Rodziny na każdym szczeblu samorządu terytorialnego: poprzez gminy, powiaty i województwa, wreszcie po kartę ogólnopolską. Wymieniano się własnymi doświadczeniami w tej dziedzinie.

Na spotkaniu zaprezentowano poradnik: „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?”  przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, poświęcony upowszechnianiu kart oraz procedurom ich wprowadzania.  Poradnik wkrótce zostanie szeroko rozpowszechniony.

Starostwo Wołomińskie brało czynny udział w tworzeniu rozdziału o wprowadzeniu karty w powiecie i w treści poradnika znalazły się  uchwały m.in.  Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczące programu TAKrodzina.pl.

Starosta podkreślił, że ideą Powiatowej Karty Rodziny było zapewnienie dostępności zniżek dla mieszkańców gmin małych, wiejskich, które nie mają bogatego zaplecza kulturalnego, a którzy mogliby korzystać z dobrodziejstwa sąsiednich gmin miejskich.

 

Piotr Kaczorek, rzecznik prasowy starostwa
wyk.mat.foto  Jolanta Pęgier, Starostwo Powiatowe w Wołominie
 

Data umieszczenia: 20-09-2013 r.