Rusza powiatowa karta rodziny TAKrodzina.pl

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: piątek, 18, październik 2013 11:31
Super User
Odsłony: 506

Marki - jako pierwsze zawarły umowę ze starostwem wołomińskim wdrażającą Powiatową Kartę Rodziny TAKrodzina.pl dla mieszkańców tego miasta.

Starosta Piotr Uściński i Burmistrz Janusz Werczyński  podpisali dzisiaj umowę o udzieleniu pomocy finansowej przez Powiat Wołomiński dla Gminy Marki na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej. Obecna była także wiceburmistrz Marek Sylwia Matusiak, wcześniej radna powiatu i współinicjatorka powstania programu TAKrodzina.pl

Rodziny wielodzietne z Marek mogą już zgłaszać swój akces do programu w Urzędzie Miasta w Markach w Wydziale Spraw Społecznych, pokój nr 29, tel. (22) 781-10-03 wew. 125 (ważna uwaga - niezbędna jest także fotografia typu legitymacyjnego). Tam też będzie można odebrać karty spersonalizowane przez starostwo

I tak, konkretne ulgi - czyli zaoszczędzone pieniądze rodzin wielodzietnych – przewidywane dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina z Marek to: 

- 25 - 30% zniżki w opłatach za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu (3+, 4+, 5+);

- 50% zniżki na opłaty za zajęcia oferowane przez Marecki Ośrodek Kultury (3+, 4+, 5+);

- 50% ceny zakupu imiennego okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie powiatu mieszkańcom Marek w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega na terenie powiatu wołomińskiego (4 +, 5+).

Szczegółowe informacje o karcie i jak ją otrzymać, kto jest uprawniony i do jakich ulg, gdzie powinno się zgłosić, jakie przynieść dokumenty i fotografię - dostępne na stronie www.TAKrodzina.pl oraz w Urzędzie Miasta w Markach w Wydziale Spraw Społecznych, pokój nr 29, tel. (22) 781-10-03 wew. 125.

Wprowadzana przez Starostwo karta jest skierowana do rodzin wielodzietnych (w tym do rodzin zastępczych) - wychowujących troje i więcej dzieci.

Warto wiedzieć, że głównym celem naszej polityki prorodzinnej jest tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny. Opracowaliśmy projekt Powiatowej Karty Rodziny, pierwszej takiej karty w Polsce. Każda gmina i każde miasto powiatu może przystąpić do programu, a starostwo udzieli specjalnych finansowych dotacji na wprowadzenie przez nie systemu zniżek i ulg. Innym celem szczegółowym programu jest wzrost społecznej świadomości roli trwałego małżeństwa i rodziny jako podstawy rozwoju społeczeństwa. Zaplanowaliśmy tu szereg działań, m.in. wspieranie poradnictwa i szkoleń dla rodzin i chcących założyć rodzinę oraz wspieranie rozwoju organizacji społecznych stawiających sobie za cel dobro rodziny, przeprowadzenie programów edukacyjnych pokazującego wartość rodziny i dziecka. Program jest otwarty, wspierają nas w tym zakresie organizacje pozarządowe finansowane w ramach konkursów.

Informacje o programie tak TAKrodzina.pl - jako dobrym przykładzie - znalazły się w ogólnopolskim poradniku „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?” przygotowanym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczonym dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce poświęconym upowszechnianiu kart oraz procedurom ich wprowadzania.

Do wszystkich miast i gmin starostwo przekazało komplet dokumentacji, która ma umożliwić przystąpienie poszczególnych samorządów do projektu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.

W przyszłym tygodniu starostwo podpisuje kolejne umowy z samorządami z terenu powiatu.

Piotr Kaczorek, rzecznik starostwa wołomińskiego

Data umieszczenia: 18-10-2013 r.