Kolejne umowy podpisane

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: poniedziałek, 21, październik 2013 14:54
Super User
Odsłony: 505
Starosta Piotr Uściński i Burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz Wójt Gminy Poświętne Jan Cymerman podpisali dzisiaj umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez Powiat Wołomiński na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej. Wcześniej taką umowę podpisał Burmistrz Marek Janusz Werczyński.  

Rodziny wielodzietne z terenu gminy Marki, Ząbki i Poświętne (w tym także rodziny zastępcze) wychowujące troje i więcej dzieci mogą składać wnioski o wydanie Powiatowej Karty Rodziny w wyznaczonych do tego jednostkach gminy, skąd już gotowe, spersonalizowane przez Starostwo karty będą mogli także odebrać.

Szczegółowych informacji na temat wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów (w tym także fotografii członków rodziny) udzieli Państwu:

- w Markach - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Marki, pokój nr 29, tel. (22) 781-10-03 wew. 125;

- w Ząbkach - Referat Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki, pokój nr 29, tel. (22) 510-97-41;

- w Poświętnem - Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem, pokój nr 11, tel. (25) 752-03-15.

 

Wniosek jest dostępny także na naszej stronie internetowej w zakładce Powiatowa Karta Rodziny → Dokumenty do pobrania.

Wkrótce planujemy podpisanie kolejnych  umów z samorządami z terenu powiatu. 

 

Data umieszczenia: 21-10-2013 r.