Karta TAKrodzina nr 0001 wydana

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: środa, 06, listopad 2013 13:21
Super User
Odsłony: 618

Pierwszą w powiecie kartę TAKrodzina.pl  odebrała Pani Beata, mama trójki dzieci, pracownik Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach. Karty dla całej rodziny wręczył w trakcie krótkiej i sympatycznej uroczystości starosta Piotr Uściński i burmistrz Robert Perkowski.    

Córka  Pani Beaty, Sandra  uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 3, a Norbert i Patrycja do Publicznego Gimnazjum nr 1. Norbert już  korzysta z nauki malarstwa w ząbkowskim  MOKu  - rodzice zapłacą za zajęcia połowę dotychczasowej ceny. Za oszczędności mogą wysłać kolejne dziecko na ciekawe zajęcia albo przeznaczyć na inne potrzebne wydatki.   

Dzięki karcie jej rodzina i kolejni posiadacze  karty (mamy nadzieję, że wielu) może już  skorzystać z 50% zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów,  z  50% zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach oraz z 50% zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach. 

Wg zapowiedzi ta oferta będzie się poszerzać -  być może po oddaniu do użytku basenu także i ten obiekt znajdzie się w strefie ulg dla posiadaczy karty TAKrodzina.pl.     

Trzeba zaznaczyć, że wczoraj piąty samorząd przystąpił do programu powiatowej karty rodziny TAKrodzina.pl – po Markach, Ząbkach, Poświętnem i Klembowie starosta podpisał umowę z burmistrzem Zielonki wdrażającą kartę także dla mieszkańców tej gminy. Wprowadzana przez Starostwo karta jest skierowana do rodzin wielodzietnych (w tym do rodzin zastępczych) - wychowujących troje i więcej dzieci. Szczegółowe informacje o karcie i jak ją otrzymać, kto jest uprawniony i do jakich ulg, gdzie powinno się zgłosić, jakie przynieść dokumenty i fotografię - dostępne na stronie www.TAKrodzina.pl  oraz w lokalnych samorządach. Tam też będzie można odebrać karty spersonalizowane przez starostwo.

Warto wiedzieć, że głównym celem naszej polityki prorodzinnej jest tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny. Opracowaliśmy projekt Powiatowej Karty Rodziny, pierwszej takiej karty w Polsce. Każda gmina i każde miasto powiatu może przystąpić do programu, a starostwo udzieli specjalnych finansowych dotacji na wprowadzenie przez nie systemu zniżek i ulg. Innym celem szczegółowym programu jest wzrost społecznej świadomości roli trwałego małżeństwa i rodziny jako podstawy rozwoju społeczeństwa. Zaplanowaliśmy tu szereg działań, m.in. wspieranie poradnictwa i szkoleń dla rodzin i chcących założyć rodzinę oraz wspieranie rozwoju organizacji społecznych stawiających sobie za cel dobro rodziny, przeprowadzenie programów edukacyjnych pokazującego wartość rodziny i dziecka. Program jest otwarty, wspierają nas w tym zakresie organizacje pozarządowe finansowane w ramach konkursów.

Informacje o programie tak TAKrodzina.pl - jako dobrym przykładzie - znalazły się w ogólnopolskim poradniku „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?” przygotowanym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczonym dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce poświęconym upowszechnianiu kart oraz procedurom ich wprowadzania.

 

Piotr Kaczorek,  rzecznik prasowy starostwa

 

Data umieszczenia: 06-11-2013 r.