SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: wtorek, 11, marzec 2014 14:44
Super User
Odsłony: 922

 

 

Szkoła Twojego dziecka też może dołączyć do SZKÓŁ PRZYJAZNYCH RODZINIE!

Zasadniczym celem programu Szkoła Przyjazna Rodzinie jest wprowadzenie do jak największej liczby szkół prorodzinnych programów edukacyjnych, promujących małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, profilaktykę uzależnień i walkę z wszelkimi patologiami życia społecznego, wychowanie do miłości, wierności i odpowiedzialności.

Każda szkoła, która przystąpi do programu otrzyma specjalny Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie, świadczący o tym, że jest to placówka, w której dzieci i młodzież wychowywane są w duchu tradycyjnych wartości. Szkoła otrzyma dostęp do materiałów dla nauczycieli i wychowawców realizujących projekt, gotowe programy edukacyjne oraz fachową pomoc specjalistów.

„Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka” (Jan Paweł II), dlatego podejmijmy trud i zadbajmy o wychowanie młodego pokolenia, o przyszłość naszych dzieci i całego polskiego społeczeństwa.

Poniżej krótka charakterystyka programu Szkoła Przyjazna Rodzinie przygotowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

IDEA

Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów, w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia, daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne. W ostatnich latach można zaobserwować coraz silniejszą promocję w szkołach ideologii przeciwstawiających się wartościom zakorzenionym w polskiej i europejskiej tradycji i kulturze. W wielu placówkach oświatowych prowadzone są zajęcia promujące podejmowanie wczesnej inicjacji seksualnej, kwestionujące biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn, głoszące odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej oraz kwestionujące znaczenie rodziny czy autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.

Grupy tzw. edukatorów seksualnych pod hasłami prozdrowotnymi i profilaktyki zapobiegania HIV, przeprowadzają w szkołach zajęcia prowadzące do rujnowania struktury moralnej młodych ludzi. Grupy te korzystają niejednokrotnie z silnego zewnętrznego wsparcia finansowego i logistycznego.

Powyższe fakty powodują konieczność zapobiegania dalszemu rozszerzaniu się w szkołach treści szkodliwych dla psychicznego i moralnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz intensyfikacji działań mających na celu wychowanie młodych zgodnie z oczekiwaniami rodziców, którzy są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Dlatego też Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny proponuje podjęcie współpracy pomiędzy zainteresowanymi samorządami prowadzącymi jednostki oświatowe a organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi chętnymi do przeprowadzania zajęć dla uczniów, kadry nauczycielskiej i rodziców z zakresu działań prorodzinnych (promujących małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, profilaktykę uzależnień i walkę z wszelkimi patologiami życia społecznego, wychowanie do miłości, wierności i odpowiedzialności, wstrzemięźliwość seksualną).

CEL

Zasadniczym celem kampanii jest wprowadzenie do jak największej liczby szkół programów prorodzinnych i profilaktyki uzależnień, w celu przygotowania dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego podejmowania wyzwań związanych z życiem małżeńskim, rodzinnym, odpowiedzialnym podejmowaniem ról ojca i matki a także minimalizowania postaw patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

REALIZACJA

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny będzie pełnić rolę pośredniczącą pomiędzy samorządami i szkołami prowadzonymi przez władze samorządowe a organizacjami pozarządowymi realizującymi edukacyjne programy prorodzinne. CŻiR podejmie rozmowy i nawiąże współpracę z tymi organizacjami. W następstwie podjętych działań Centrum przedstawi władzom samorządowym ofertę edukacyjną (w formie platformy internetowej) realizowaną przez podmioty które zdecydują się na podjęcie współpracy. Realizacja programów będzie odpłatna, a zasady zostaną określone w oddzielnym dokumencie.

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny będzie nadawało Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie szkołom realizującym programy zaproponowane przez współpracujące organizacje. Przyjęcie przez szkołę Certyfikatu będzie swego rodzaju gwarancją realizacji prorodzinnych programów edukacyjnych. Będzie on również jasnym sygnałem dla rodziców chcących chronić dzieci przed szkodliwymi treściami pojawiającymi się w zajęciach prowadzonych przez edukatorów seksualnych i odwołujących się do ideologii Gender. 

Centrum będzie również odpowiedzialne za przygotowywanie i przekazywanie informacji o prowadzonej akcji do ogólnopolskich środków masowego przekazu.

 

Zapraszamy do współpracy!

Marek Plotzke, tel.: +48 791 240 304, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Paweł Kwaśniak, tel.: +48 691 490 049, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.