II Ogólnopolska Konferencja już za nami

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: poniedziałek, 15, wrzesień 2014 09:01
Super User
Odsłony: 630

"W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny"

W czwartek 11 września b.r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja „W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny”, zorganizowana już po raz drugi przez Starostwo Powiatowe w Wołominie i Niepubliczną Szkołę Podstawową ANIMUS z Kobyłki.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Konferencja odbyła się w gościnnym Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce i zgromadziła szerokie grono dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, katechetów, pedagogów i psychologów szkolnych, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodziców, którzy przybyli z różnych części Polski.

Mottem tegorocznego spotkania były słowa Jana Pawła II – „Życie ludzkie jest święte”.

Konferencję otworzył i zgromadzonych gości przywitał Starosta Piotr Uściński. „Spotykamy się już po raz drugi, zatroszczeni o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny. Głęboko wierzę i z niecierpliwością oczekuję na owoce tego spotkania” – mówił Starosta. Podkreślił, że pokłosiem ubiegłorocznej Konferencji było wprowadzenie w szkołach formalnej blokady dla treści szkodliwych dla psychicznego i moralnego rozwoju dzieci i młodzieży, w postaci Certyfikatów „Szkół Przyjaznych Rodzinie”.

O Certyfikacie „Szkoły Przyjaznej Rodzinie” mówił Jacek Sapa, prezes Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, który wyraził także swoje zaniepokojenie reakcją ze strony MEN i atakiem na szkoły, które przystąpiły do programu. Certyfikat świadczy o tym, że dana szkoła chroni dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka i jest dla rodziców swego rodzaju gwarancją wychowania ich dzieci w duchu wartości.

W pierwszej części Konferencji swoje prelekcje wygłosili: prof. dr hab. Maria Ryś, dr Szymon Grzelak i mgr Teresa Król. Poruszyli bardzo ważne tematy związane m.in. z niezwykle trudnym zadaniem nas wszystkich - rodziców, nauczycieli, katechetów, psychologów - kształtowaniem prawidłowych postaw wśród młodego pokolenia. Prof. Maria Ryś mówiła o potrzebie budowania cywilizacji miłości, która rodzi się w rodzinie. To właśnie rodzina, podstawowa komórka ludzkiej społeczności w pełni zaspokaja zapotrzebowanie na miłość, daje poczucie akceptacji i wzajemnego wsparcia i staje się dla przyszłości rodzaju ludzkiego niewzruszoną ostoją cywilizacji miłości i nadziei. Szymon Grzelak, mówiąc o niełatwym w dzisiejszych czasach, czasach seksualizacji i podważania autorytetów, wychowaniu dzieci i młodzieży, wlał w serca zgromadzonych nadzieję, że rodzice i najbliżsi mają ciągle największy wpływ na kształtowanie świata wartości młodego człowieka. Potwierdzeniem była prezentacja przeprowadzonych wiosną b.r. badań, z których płynął optymistyczny przekaz, że warto dawać dobry przykład. Teresa Król z kolei przedstawiła "za" i "przeciw" dla wychowania do życia w rodzinie. Poruszyła także problem płciowości i życia w rodzinie jako wyzwanie lub ciąg wyzwań, wobec których człowiek może i powinien rozwijać własną osobowość.

W drugiej części Konferencji głos zabrali: mgr Małgorzata Sołtyk, Katarzyna Owczarek i Artur Kołaczek z Fundacji Kibicuj Rodzinie oraz mgr Dorota Świerk - dyrektor Strategii CrossRoads. Tę część zdominowały prezentacje i rekomendacje programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i wychowawców. Niektóre z nich były i są realizowane w wielu szkołach, np. Młodzież na Rozdrożu, inne, np. ARS, NOE są zupełnie nową propozycją, jednak wszystkie cieszyły się zainteresowaniem i aprobatą słuchaczy.
Obie części Konferencji podsumowywał i klamrą spinał panel dyskusyjny, podczas którego prelegenci odpowiadali na pytania zebranych, rozmawiali z nimi, wymieniali doświadczenia i poglądy.

Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo wprowadzanych w edukacji przedszkolnej i szkolnej treści, które mają działanie demoralizujące i deprawujące, co w efekcie prowadzi do wyniszczenia jednostki i rodziny. Cel został niewątpliwie osiągnięty, pokazano także jakie mamy możliwości pozytywnego oddziaływania na młodych ludzi w kontekście kształtowania prawidłowych postaw, zgodnych z prawem naturalnym i jakie podejmować działania w obronie dzieci przed zagrożeniami.

II Ogólnopolska Konferencja "W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny" rozbudziła nadzieję i wiarę, w to, że wiele zależy od nas samych, naszej osobistej postawy, naprawdę wiele jest w naszych rękach.

- Tylko normalna rodzina jest fundamentem zdrowego społeczeństwa i źródłem szczęścia zarówno dla nas samych, jak i całego kraju.

Data umieszczenia: 15.09.2014 r.