Statuetka dla Powiatu Wołomińskiego

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: środa, 22, październik 2014 06:08
Super User
Odsłony: 648

Starosta Wołomiński Piotr Uściński otrzymał wczoraj w Krakowie nagrodę dla samorządu przyjaznego rodzinie – Powiat Przyjazny Dużym Rodzinom. Wyróżnienia te przyznano po raz pierwszy  samorządom, które wspierają duże rodziny w swoim lokalnym środowisku.

20 października b.r. w Krakowie spotkali się „Przyjaciele Karty Dużej Rodziny” - eksperci, decydenci i rodziny, aby rozmawiać o wyzwaniach związanych z polityką prorodzinną w Polsce i perspektywach, jakie daje program Karty Dużej Rodziny. Wśród zgromadzonych był także Prezydent RP Bronisław Komorowski, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, którzy chcą działać dla dobra rodziny i działania te przekuwać w dobry klimat dla rodziny. – „Dziękuję za konsekwentne prace nad wdrożeniem kart, cieszę się że wspólnymi siłami nadganiamy wieloletnie opóźnienia” – mówił Prezydent.

Podczas Kongresu przyznano po raz pierwszy, ustanowione przez Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej, nagrody dla samorządów, firm i instytucji oraz mediów przyjaznych rodzinie. Powiat Wołomiński znalazł się wśród siedmiu nagrodzonych samorządów (jako jedyny spośród powiatów w Polsce) i otrzymał tytuł honorowy: Powiatu Przyjaznego Dużym Rodzinom. Wręczając wyróżnienie Staroście Piotrowi Uścińskiemu, Pani Joanna Krupska Prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" odczytała jego fragment: „za pionierskie wprowadzenie powiatowej Karty Dużej Rodziny. Za wspieranie gmin powiatu mających Karty Dużej Rodziny 40 procentową dopłatą do kosztów Kart. Za aktywny udział w propagowaniu Kart Dużej Rodziny oraz pracę w Forum Samorządowym na rzecz Dużych Rodzin”.

„Cieszę się, że nasz Powiat znalazł się w tym zacnym gronie, że nasza praca na rzecz rodzin została dostrzeżona i doceniona. Wprowadzony przez nas Program polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl, udowadnia, że można wspierać rodziny na każdym szczeblu i mam nadzieję, że idąc naszym przykładem, także inne powiaty zaczną aktywnie realizować politykę prorodzinną”. – mówił Starosta.

Przypomnijmy, że Program Polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl uchwalony został 27 września 2012 roku, a jego głównym celem jest tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny, a także promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku. Założenia Programu są konsekwentnie realizowane, a niektóre jego elementy zostały uznane za nowatorskie w skali całego kraju. Na program ten składa się również wprowadzona jako pierwsza w Polsce, Powiatowa Karty Rodziny, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem - wydanych zostało już ponad 2600 kart, które przekładają się na konkretne korzyści dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci.

Powiat Wołomiński jako członek Forum Samorządowego na rzecz Dużych Rodzin, współorganizował wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w dniu 18 marca 2013 r. II Ogólnopolską Konferencję „Polska dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach”. Braliśmy także udział w spotkaniach poświęconych wymianie doświadczeń i planów działań podejmowanych w odniesieniu do rodzin wielodzietnych oraz w spotkaniach roboczych poświęconych Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny. Włożyliśmy swój wkład w pracę nad ogólnopolskim poradnikiem „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?”, w którym znalazły się informacje o programie Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, jako wzorze dla innych powiatów.

Data umieszczenia: 21.10.2014 r.