Dane szacunkowe

Kategoria: O programie
Opublikowano: wtorek, 02, kwiecień 2013 16:25
Super User
Odsłony: 1109

Szacunkowe dane dotyczące rodzin w Powiecie Wołomińskim 


Ogólna liczba ludności w Powiecie Wołomińskim na przestrzeni ostatnich lat, według danych GUS, sukcesywnie wzrasta i kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2000 2006 2008 2010 2011
Liczba ludności 184.089 203.749 210.307 217.323 222.492Niestety brak jest całościowych i aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby rodzin. Według danych z 2002 r. zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wołomińskiego na lata 2008-2015, liczba rodzin kształtowała się następująco:

Powiat Wołomiński:

Rodziny ogółem Rodziny z trojgiem dzieci Rodziny z czworgiem dzieci Rodziny z pięciorgiem dzieci
53.795 3.879 983 357W związku z brakiem danych statystycznych na temat liczby rodzin na terenie Powiatu Wołomińskiego z ostatnich lat, w tym przede wszystkim rodzin wielodzietnych, liczbę tę oszacowano w oparciu o informacje podane przez parafie znajdujące się na terenie powiatu. Dane te są następujące:

Powiat Wołomiński:

Rodziny ogółem Rodziny z trojgiem dzieci Rodziny z czworgiem dzieci Rodziny z pięciorgiem dzieci
64.700 3.980 950 350Jak wynika z powyższych danych liczba mieszkańców powiatu stale się zwiększa – wzrost o ok. 38,5 tys. na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, tj. o ok. 20%. W tym samym czasie wzrosła również liczba rodzin o ok. 11 tys., co także stanowi wzrost o ok. 20%. Tak więc liczba rodzin wzrasta proporcjonalnie do wzrostu liczby mieszkańców. Inaczej jednak wygląda sytuacja w przypadku rodzin wielodzietnych, w których jest troje i więcej dzieci. Jak pokazują przytoczone dane liczba tych rodzin od lat pozostaje na tym samym poziomie i, mimo zwiększenia ogólnej liczby mieszkańców, w tym zakresie nic się nie zmienia.