Katalog ulg i zniżek

Kategoria: Powiatowa karta rodziny
Opublikowano: środa, 06, listopad 2013 13:50
Super User
Odsłony: 5305

Posiadacze Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl mogą korzystać z ulg i zniżek oferowanych im przez własną gminę oraz z niektórych ulg i zniżek oferowanych przez inne gminy z terenu powiatu, które przystąpiły do programu. Szczegółowy wykaz poniżej.

Ulgi i zniżki dostępne dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl:

 

Poświętne:

- świadczenie pieniężne na rozpoczęcie roku szkolnego w wysokości 50 zł jednorazowo na każde dziecko, które podlega obowiązkowi szkolnemu lub jest w wieku powyżej 18 lat i kontynuuje naukę w szkole (szkole wyższej) (dla posiadaczy karty 3+, 4+, 5+)

- 50% zniżki w opłatach czynszu w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy (dla posiadaczy karty 3+, 4+, 5+)

 

Zielonka:

- zwrot kosztów w wysokości 50% ceny zakupu imiennego okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie powiatu wołomińskiego, mieszkańcom gminy wychowujących co najmniej czworo dzieci. Zwrot przysługuje jedynie w stosunku do wydatków na bilety uprawniające do przejazdu w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega na terenie Powiatu Wołomińskiego (dla posiadaczy kart 4+, 5+)

- 50% zniżki w opłatach za przedszkole w miejskich przedszkolach w Zielonce (dla posiadaczy kart 3+, 4+, 5+)

- 50% zniżki w opłatach za zajęcia oferowane przez Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce (dla posiadaczy kart 3+, 4+, 5+)

 

Radzymin:

- 50% zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane przez Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu  (dla posiadaczy kart 3+, 4+, 5+);

 - 50% zniżki od cen zajęć prowadzonych przez Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu na zajęcia:  muzyka - nauka gry na instrumencie(dla posiadaczy kart 3+, 4+, 5+);

- 50% zniżki za ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radzymin;

- 25% zniżki w opłatach za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin  (dla posiadaczy kart 3+, 4+, 5+)

- 50% zniżki na posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Radzymin (dla posiadaczy kart: 3+, 4+, 5+)

 

Dąbrówka:

- 50% zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Dąbrówka prowadzonych przez Gminę Dąbrówka,  (dla posiadaczy karty 3+, 4+ i 5+)

- 50% zniżki w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce, (dla posiadaczy kart: 3+, 4+, 5+)

 

 Tłuszcz:

- zwrot kosztów w wysokości 50% ceny zakupu imiennego okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie powiatu wołomińskiego, mieszkańcom gminy wychowujących co najmniej czworo dzieci. Zwrot przysługuje jedynie w stosunku do wydatków na bilety uprawniające do przejazdu w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega na terenie Powiatu Wołomińskiego (dla posiadaczy kart 4+, 5+)

- 100% zniżki w opłacie za niektóre zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (dla posiadaczy karty 3+, 4+, 5+)